CollectionInformation
TSUKUDA Game Pachinko
VFD
?
TSUKUDA
Game Pachinko
BAMBINO UFO Master Blaster
VFD
79
BAMBINO
UFO Master Blaster
BAMBINO Space Laser Fight
VFD
79
BAMBINO
Space Laser Fight
BAMBINO Superstar Football
VFD
79
BAMBINO
Superstar Football
BAMBINO Lucky Puck Ice Hockey
VFD
79
BAMBINO
Lucky Puck Ice Hockey
MATTEL Brain Baffler
VFD
80
MATTEL
Brain Baffler
EPOCH Football
VFD
80
EPOCH
Football
EPOCH Invader From Space
VFD
80
EPOCH
Invader From Space
TOMY Tennis
VFD
80
TOMY
Tennis
TOMY Ufo Attack
VFD
80
TOMY
Ufo Attack
BAMBINO Knock Em Out Boxing
VFD
80
BAMBINO
Knock Em Out Boxing
BANDAI Race Time
VFD
80
BANDAI
Race Time
GAKKEN Galaxy Invader
VFD
81
GAKKEN
Galaxy Invader
HANZAWA Hungry Pac
VFD
81
HANZAWA
Hungry Pac
SHINSEI Pomcard 5
VFD
81
SHINSEI
Pomcard 5
TOMY Scramble
VFD
81
TOMY
Scramble
HANZAWA Twinvader 2
VFD
81
HANZAWA
Twinvader 2
HANZAWA Cosmic Twinvader
VFD
82
HANZAWA
Cosmic Twinvader
GAKKEN Fitter
VFD
82
GAKKEN
Fitter
GAKKEN Heiankyo Alien
VFD
82
GAKKEN
Heiankyo Alien
HANZAWA Pack N Maze
VFD
82
HANZAWA
Pack N Maze
GAKKEN Super Cobra
VFD
82
GAKKEN
Super Cobra
ONKO Super Space Jack
VFD
82
ONKO
Super Space Jack
TSUKUDA Great Escape
VFD
82
TSUKUDA
Great Escape
ENTEX Crazy Climber
VFD
82
ENTEX
Crazy Climber
ENTEX Spiders
VFD
82
ENTEX
Spiders
ENTEX Super Cobra
VFD
82
ENTEX
Super Cobra
EPOCH Fights Of The Titan
VFD
83
EPOCH
Fights Of The Titan
ROSY Astro Vader
VFD
83
ROSY
Astro Vader
GAKKEN Amidar
VFD
83
GAKKEN
Amidar
BANDAI Space Hurricane
VFD
85
BANDAI
Space Hurricane
TOYTOY Super Music Challenger IV
NEW
Lights
?
TOYTOY
Super Music Challenger IV
CASTLE TOY Einstein
Lights
79
CASTLE TOY
Einstein
TOYTRONIC Encore
Lights
80
TOYTRONIC
Encore
MEGO Fabulous Fred
Lights
80
MEGO
Fabulous Fred